• Eva Matuszna

Video: AVČR - Záznam z konference vědeckých týmů AV ČR

Updated: Nov 9, 2018

27. 04. 2016Odbor audiovizuálních technologií SSČ AV ČR připravil videozáznamy přednášek z konference vědeckých týmů AV ČR, konané 24. března 2016 v sídle Akademie věd ČR v Praze. Na konferenci, kterou uspořádala Vědecká rada AV ČR, představilo činnost svých týmů třináct předních českých vědeckých osobností. Výběr jednotlivých témat se odvíjel od hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, které bylo právě dokončeno. Komise s mezinárodním zastoupením doporučily právě tyto týmy pro prezentaci na konferenci, jež ilustrovala část špičkového výzkumu, který se v AV ČR aktuálně provádí.


Tekutiny v pohybu prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav
Složitost výpočtů a složitost důkazů prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Matematický ústavSpintronika: most mezi relativistickou kvantovou fyzikou a mikroelektronikou prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D., Fyzikální ústav


Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., Ústav fyziky atmosféry

Grafen RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Katalýza, nanomateriály a biotechnologie - nové cesty v chemickém inženýrství Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., Ústav chemických procesů

Mysterie začátku a konce aneb jak vdechnout genu život Leoš Valášek, Ph.D, Mikrobiologický ústav

Biodiverzita na naší planetě: ekologické faktory zodpovědné za druhovou rozmanitost rostlin a živočichů prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum


Buněčný osud a jak ho dokážeme ovlivnit RNDr. Petr Bartůněk, CSc., Ústav molekulární genetiky

Racionální nepozornost a experimentální ekonomie doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., Národohospodářský ústav

Předpoklady, formy a aspekty „dlouhé systémové změny“ 1980-2000 PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny

K aktuálním trendům ve výzkumu jazyka a komunikace Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český

Současné přístupy k výzkumu výtvarného umění a architektury PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Ústav dějin umění


více na: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Videozaznam-z-konference-vedeckych-tymu-AV-CR/

4 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com