• Eva Matuszna

Blog: Lidové Noviny - Věda a výzkum- Tomáš Jungwirth: Volají nám z Intelu, ale jsme opatrní.

Updated: Nov 27, 2018


Nezávislé informace o vědě a výzkumu zdroj: věda a výzkum

Lidové noviny

04.06.2018

in Czech

Od objevu fyzikálního jevu spojeného se spinem elektronů až k potenciální revoluci v pojetí i rychlosti zápisu počítačových dat. Na takové cestě je možná tým Tomáše Jungwirtha z Akademie věd, jemuž patří dle analýzy Lidových novin sedmé místo mezi nejcitovanějšími vědci působícími v Česku.


MR: Nedávno jste představil podání patentu využívajícího vašich objevů umožňujících rychlý zápis dat prostřednictvím antiferomagnetů – a s kolegy představil i vlastní mikročip. Jak daleká byla cesta od základního výzkumu, který jste publikoval v časopisech typu Science anebo v titulech rodiny Nature, až po tento aplikovaný výzkum?

My jsme okolo roku 2004 přišli s jedním fyzikálním objevem, spinovým Hallovým jevem, který se dnes stává základem komerčních aplikací ve spintronice a v operačních pamětech. Takže se bavíme o něčem, co vědecky začalo před skoro patnácti lety, a dnes se to stává reálnou věcí, jež má potenciál úplně od základů změnit konstrukci počítačů. To byl náš první krok do spintroniky.

Tehdy jsme začínali a nebyli ještě na takové úrovni, abychom se toho nápadu mohli držet po celou dobu komercializace, protože to jsou úkoly pro ty největší IT firmy... Ale pro nás to přineslo mezinárodní renomé ve výzkumu spintroniky a finančně také bezmála půlmiliardy korun do vybavení naší malé výzkumné skupiny.

o je tisíckrát kratší než elektrické pulzy, které se dnes používají v nejrychlejších pamětech, ty jsou nanosekundové, takže jsem šli dál o tři řády! To by mohla být velká výhoda do budoucna, a dnes není žádný jiný typ materiálu, který by takto rychlý elektrický zápis umožňoval.

více na:

https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/volaji-nam-z-intelu-ale-jsme-opatrni

Autor: Martin Rychlík, Rozhovor vyšel 4. 6. 2018 v Lidových novinách

19 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com