• Eva Matuszna

Blog: Věda a výzkum - Tomáš Jungwirth: ERC grantů máme desetkrát méně, než bychom měli mít

Updated: Nov 7, 2018

03.04.2018

In Czech

Jak se dívá člen Vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC) Tomáš Jungwirth na aktuální stav vědní politiky v České republice? Proč nejsme úspěšní v rámcovém programu a jaká je budoucnost financování české vědy, až vyschnou strukturální fondy?

Kromě jiného jste členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Ta nedávno získala nového předsedu. Projevily se již nějaké změny v jejím fungování?

K žádné výrazné rekonstrukci Rady zatím nedošlo a je také zatím příliš brzy, abychom viděli nějakou konkrétní změnu. V minulém období bylo klíčové téma hodnocení vědy a v návaznosti na to financování, kdy se podařilo alespoň na národní úrovni formálně odstranit tzv. kafemlejnek a nahradit ho novým hodnocením, Metodikou 2017+. Rozhodně to ale není hotová věc, spíše schválený rámec, který je podle mého názoru velmi rozumný. Je ho ovšem potřeba dopracovat do konkrétní podoby pro jednotlivé úrovně. To je věc, která by se měla dodělat.


Věda a výzkum


Tomáš Jungwirth zdroj: Věda a výzkum


Tomáš Jungwirth

Je vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a profesor na Nottinghamské univerzitě ve Velké Británii. Zabývá se fyzikou pevných látek, materiálovým výzkumem a elektronickými vlastnostmi nanostruktur. Podílel se na řadě významných prací v oboru spinové elektroniky, například na objevu spinového Hallova jevu. V roce 2011 obdržel ERC Advanced grant Spintronika založená na relativistických jevech v systémech s nulovým magnetickým momentem, v němž se zaměřil na výzkum možného použití antiferomagnetických látek ve spintronických aplikacích. V roce 2015 se stal teprve druhým českým členem Vědecké rady ERC. Je také členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/tomas-jungwirth-erc-grantu-mame-desetkrat-mene-nez-bychom-meli-mit

5 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com