• Eva Matuszna

Article: Spetroskopie.cz - První místo v kategorii publ. prací získal RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.

Updated: Nov 9, 2018

16.03. 2016

in Czech

V soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci - SSJMM získal první místo v kategorii publikovaných prací RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.


1. cena v kategorii publikovaných prací

RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

název práce: Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor


2. cena v kategorii publikovaných prací

Mgr. Jan Vícha, Ph.D., Centrum Polymerních Systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

název práce: Vysvětlení původu abnormálních 1H, 13C a 29Si NMR chemických posunů ve sloučeninách TII a PbII


3. cena v kategorii publikovaných prací

Ing. Lucie Habartová, Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Chiroptická spektroskopie v analýze reálných klinických vzorků


M.Sc.Michael Greben, Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Advanced optical spectroscopy of semiconductor nanostructures


Mgr. Jan Novotný, Ph.D., Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Masarykova univerzita Brno

název práce: Interpretace paramagnetických NMR spekter potenciálních Ru metaloléčiv


Spektroskopická společnost Jana Marka Marci - SSJMM

je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949

Jan Marcus Marci, česky Jan Marek Marci z Kronlandu Ioannes Marcus Marci

Jan Marcus Marci, česky Jan Marek Marci z Kronlandu Ioannes Marcus Marci, (13.června 1595, Lanškroun - 10. dubna 1667, Praha) byl renesanční lékař, fyzik a matematik, jeden z posledních českých polihistoru.více na: http://www.spektroskopie.cz/?q=vysledky_2016_mladi_spektroskopici

22 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com