• Eva Matuszna

Article: AVČR - Prestižní představení 13 výzkumných týmů Akademie věd ČR

Updated: Nov 9, 2018

24. 03. 2016Celodenní konference představila nejzajímavější současné výzkumné směry v Akademii věd ČR. „V loňském roce probíhalo hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. My jsme využili toho, že předsedové všech 13 komisí posuzujících celkem 400 týmů získali unikátní vhled, nezatížený optikou AV ČR. Každá komise poté nominovala jeden tým pro tuto konferenci,“ upřesnil předseda Vědecké rady AV ČR prof. Jiří Čtyroký. Místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran uvedl, že nejde o vedlejší produkt proběhlého hodnocení, ale že propagace špičkové vědy AV ČR je jedním ze smyslů, proč hodnocení vůbec AV ČR provádí.

Na konferenci vystoupili mj. profesoři Eduard Feireisl, Tomáš Jungwirth, Vojtěch Novotný, Ondřej Santolík a další špičkoví vědci. Klíčem k výběru týmů pro konferenci byla především úroveň výzkumu, atraktivita tématu pro ostatní kolegy a perspektivita pro další vývoj. Program konference včetně anotace všech přednášek jednotlivých týmů si můžete prohlédnout níže. Videozáznam se připravuje.


PROGRAM:

09:00 – 09:10 Zahájení (předseda VR AV ČR prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.)

09:10 – 09:20 Jan Pech, violoncello

09:20 – 09:30 Úvodní slovo (místopředseda AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc.)

Sekce 1 (moderuje RNDr. Antonín Fejfar, CSc., místopředseda VR AV ČR)

09:30 – 09:50 Tekutiny v pohybu (prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., Matematický ústav) 09:55 – 10:15 Složitost výpočtů a složitost důkazů (prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Matematický ústav)

10:20 – 10:40 Spintronika: most mezi relativistickou kvantovou fyzikou a mikroelektronikou (prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D., Fyzikální ústav)

10:40 – 10:55 přestávka na kávu


Sekce 2 (moderuje prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., místopředseda VR AV ČR)

10:55 – 11:15 Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond (prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., Ústav fyziky atmosféry)

11:20 – 11:40 Grafen (RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)

11:45 – 12:05 Katalýza, nanomateriály a biotechnologie - nové cesty v chemickém inženýrství (Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc., Ústav chemických procesů)


12:05 – 13:00 přestávka na oběd


Sekce 3 (moderuje prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., místopředseda VR AV ČR)

13:00 – 13:20 Mysterie začátku a konce aneb jak vdechnout genu život (Leoš Valášek, Ph.D, Mikrobiologický ústav)

13:25 – 13:45 Biodiverzita na naší planetě: ekologické faktory zodpovědné za druhovou rozmanitost rostlin a živočichů (prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum) 13:50 – 14:10 Buněčný osud a jak ho dokážeme ovlivnit (RNDr. Petr Bartůněk, CSc., Ústav molekulární genetiky)

14:10 – 14:25 přestávka na kávu

14.25 – 14:35 Jan Pech, violoncello


Sekce 4 (moderuje PhDr. Antonín Kostlán, CSc., místopředseda VR AV ČR)

14:35 – 15:05 Racionální nepozornost a experimentální ekonomie (doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., Národohospodářský ústav)

15:10 – 15:30 Předpoklady, formy a aspekty „dlouhé systémové změny“ 1980-2000 (PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny)

15:35 – 15:55 K aktuálním trendům ve výzkumu jazyka a komunikace (Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český)

16:00 – 16:20 Současné přístupy k výzkumu výtvarného umění a architektury (PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., Ústav dějin umění)

16:25 Zakončení konference

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Prestizni-predstaveni-13-vyzkumnych-tymu-Akademie-ved-CR/


Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin) – FOTOGALERIE Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

6 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com