• Eva Matuszna

Article: AVČR - Prestižní mezinárodní ocenění pro vědce z FZÚ AV ČR

Updated: Nov 9, 2018


14. 04. 2016

In Czech


Dr. Jörg Wunderlich přednesl The Wohlfarth Lecture – přednášku, která patří mezi nejvýznamnější mezinárodní ocenění v oboru magnetismu. Wunderlich, který byl do loňského roku nositelem Fellowshipu J. E. Purkyně ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde nadále pracuje díky svému ERC Synergy grantu, je prvním vědcem působícím v ČR, jemuž se tohoto uznání dostalo. Toto ocenění je udělováno od roku 1989 jedné významné osobnosti v oboru ročně. Wunderlich jej získal za svou práci v oblasti spintroniky, zejména za objevy, které otevírají nové cesty k využití magnetických jevů v mikroeektronických a optoelektronických součástkách.

Více na webu http://magnetism2016.iopconfs.org/speakers.


http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Prestizni-mezinarodni-oceneni-pro-vedce-z-FZU-AV-CR/


6 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com