• Eva Matuszna

Article: Matfyz - Ministryně školství ocenila Helenu Reichlovou

Updated: Nov 9, 2018


10.02.2017

In Czech


Dr. Helena Reichlová, zdroj: matfyz.cz

Na sklonku minulého roku byly v prostorách Senátu Parlamentu ČR slavnostně uděleny ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Jednou z oceněných byla fyzička a absolventka Matfyzu dr. Helena Reichlová.

Jako studentka se zapojila do výzkumu antiferomagne­tických kovů a polovodičů realizovaném na Fyzikálním ústavu AV ČR. V roce 2012 získala Fulbrightovo stipedium a rok strávila na Ohio State University v americkém Columbu. Je autorkou nebo spoluautorkou 16 odborných článků a držitelkou ocenění Doctorandus Česká hlava 2016.

Mezi další úspěchy dr. Heleny Reichlové se nově řadí také Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy.

Za svou dizertaci jste v krátkém sledu získala už druhou cenu. Co pro vás ocenění od ministryně školství znamená?

Ocenění mi samozřejmě udělalo velkou radost a je pro mě velkou motivací pro další práci ve výzkumu.

Věnujete se výzkumu v oblasti antiferomagnetické spintroniky. Můžete téma svého výzkumu přiblížit?

V rámci mého doktorského studia jsme studovali, jakým způsobem ovlivnit spiny v antiferomagnetu. Na rozdíl od feromagnetu je totiž nelze jednoduše „ovládat“ magnetickým polem. Studovali jsme podrobněji několik metod a nalezli podmínky, za kterých lze spiny spojené antiferomagnetickou interakcí manipulovat. Poslední studovaná metoda se týkala využití takzvaných spin-orbitálních efektivních poli, v tomto výzkumu dále pokračujeme i po obhájení dizertace.


více na: https://www.matfyz.cz/clanky/814-ministryne-skolstvi-ocenila-absolventku-matfyzu
39 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com