• Eva Matuszna

Article: Matfys - D. Kriegner: Odpovědi přinášejí nové otázky

Updated: Nov 9, 2018

31.3.2017

In CzechDr. Dominik Kriegner, zdroj: matfyz.cz

Nadační fond Bernarda Bolzana zřízený při MFF UK každoročně oceňuje práce talentovaných mladých vědců do 35 let. V oboru fyziky se novým laureátem stal dr. Dominik Kriegner.

Dominik Kriegner pochází z rakouského Lince a od roku 2014 působí jako postdoktorand na Katedře fyziky kondenzovaných látek. Na Matfyzu se věnuje výzkumu moderních materiálů, zejména antiferomagne­tických látek. Právě za něj mu byla na začátku března udělena Výroční cena NF Bernarda Bolzana. Oceněnou práci Multiple-stable anisotropic magnetoresistance memory in antiferromagnetic MnTe už dříve publikoval prestižní vědecký časopis Nature Communications.

Vystudoval jste fyziku na univerzitě J. Keplera v Linci. Co vás přimělo odejít po ukončení doktorského studia do Prahy a věnovat se výzkumu na Matfyzu?

Pro odchod do Prahy a pro Matfyz jsem se rozhodl z několika důvodů. Kromě toho, že mě s Českou republikou pojily osobní vazby, jsem už během doktorských studií na univerzitě v Linci navázal kontakt s profesorem Václavem Holým a s jeho kolegy, kteří se na Katedře fyziky kondenzovaných látek věnují strukturní analýze. Prof. Holý byl oponentem mé disertační práce a v době, kdy jsem v Rakousku končil studia, měl ve své skupině neobsazenou postdoktorskou pozici. Pro první dva roky na Matfyzu jsem navíc od rakouské akademie věd získal stipendium. Praha tak pro mě byla ideální volbou.

Liší se nějak od sebe vědecké bádání v ČR a v Rakousku?

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že všechny laboratoře, ve kterých jsem v České republice pracoval, prováděly špičkový výzkum a de facto si v ničem nezadaly se zahraničím. Snad jediný rozdíl spatřuji v počtu cizinců, kterých bylo v Linci daleko více. Myslím, že mezinárodnost vědeckým pracovištím jednoznačně prospívá.

Co vás k práci ve vědě nejvíce motivuje?

Každodenní motivací je zvědavost a snaha porozumět problému do hloubky. Z dlouhodobého hlediska je samozřejmě hezké, když může naše poznání pozitivně ovlivnit život velkého množství lidí.

Publikace v prestižním vědeckém časopise a ocenění od NF Bernarda Bolzana představují jistě také motivaci do další práce…

Ocenění mi udělalo radost a velmi si jej vážím. Publikace v prestižním časopise je samozřejmě také důležitá, zejména pro mladého vědce na začátku kariéry.

Díky výzkumu jsem mohl spolupracovat s oddělením spintroniky Fyzikálního ústavu AV ČR, kde jsem se naučil mnoho nových věcí. Doufám, že i tyto zkušenosti mi v budoucnu pomohou nalézt ve vědě zajímavou práci.

více na: https://www.matfyz.cz/clanky/844-d-kriegner-odpovedi-prinaseji-nove-otazky


Nadační fond Bernarda Bolzana

funguje od roku 1999 při Matematicko-fyzikální fakultě UK. K jeho úkolům patří mimo jiné nevýdělečná podpora vědecké a pedagogické činnosti na Univerzitě Karlově v oborech fyziky, matematiky a informatiky, rozšiřování úrovně experimentálních možností a teoretických postupů nebo zprostředkování širšího mezinárodního uplatnění vědeckých výsledků dosažených v daných oborech na UK.


2 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com