• Eva Matuszna

Article: Matfyz - Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin pro MFF UK

Updated: Nov 9, 2018

in Czech

07.04.2014

Logo Matematicko-Fyzikální fakulty Karlovy univerzity

V rámci slavnostní ceremonie k 666. výročí založení Karlovy Univerzity v Karolinu byly předány dvě Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Jedna z cen putovala i zástupci MFF UK doc. Petru Němcovi, a to za mimořádné objevy v oblasti optospintroniky.

Oceněný tým se skládal celkem ze sedmi vědců: Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D., Tomáš Jungwirth, Ph.D. Ing. Vít Novák, CSc., Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc., Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., RNDr. Eva Schmoranzerová-Rozkotová, Ph.D., a Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.


Doc. RNDr. Petr Němec, zdroj:matfyz.cz

Základní principy a význam objevu nám v rozhovoru přiblížil doc. Petr Němec.

Cenu jste získal za objevy spadající do oblasti nově formovaného oboru optospintroniky, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Jak by se jednoduše dal popsat Váš týmový objev?

Naše práce kombinuje fotoefekt, což je jeden ze základních jevů v polovodičové optoelektronice, s jevy spin-transfer-torque a spin-orbit-torque, které jsou klíčové pro obor spintroniky a magnetických pamětí. Námi objevené nové fyzikální jevy umožňují měnit magnetický stav látek optickými pulsy na ultrarychlé (sub-pikosekundové) časové škále.

Médii proběhl váš objev zhruba před rokem, co se od té doby změnilo?

Náš předchozí výzkum se věnoval zejména studiu feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As, který je velice zajímavým modelovým materiálem, ale bohužel je ve feromagnetickém stavu pouze za nízkých teplot. V současné době se zaměřujeme zejména na studium materiálů, které jsou magneticky uspořádané i za pokojové teploty a které tak mají potenciál pro konstrukci reálných součástek.

více na:

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-nemec/

0 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com