• Eva Matuszna

Article: FZU - Úspěchy mladých vědců v soutěži o Cenu Milana Odehnala

Updated: Nov 9, 2018

in Czech

02.06.2016


Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Na valném shromáždění České fyzikální společnosti, které proběhlo 2. června 2016 v Praze, byly vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu Milana Odehnala za rok 2016. Mladá vědkyně a mladí vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR v ní dosáhli vynikajících úspěchů.

Vítězem soutěže se stala Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR za soubor prací věnovaných antiferomagnetické spinotronice.

Na druhém místě skončili Ing. Helena Kolešová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práce zabývajícími se teoriemi za standardním modelem částic a interakcí a Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR za studium molekulárních nanostruktur a povrchů pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů.

Třetí cenu získali RNDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. z Institute for Basic Science, Seoul a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za výzkum těžkofermionových sloučenin, RNDr. Lukáš Nádvorník z Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za práce studující spinový a elektronový transport v polovodičových strukturách a Mgr. Ivo Straka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za experimentální studium neklasických stavů světla.

https://www.fzu.cz/prizes/uspechy-mladych-vedcu-v-soutezi-o-cenu-milana-odehnala


0 views

Email:        matuszna@fzu.cz

Address:   Institute of Physics

                   Cukrovarnická 10/112
                   162 00 Praha 6

                   Czech Republic

© 2018 Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. Proudly created with Wix.com